Strona główna

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013
Priorytet I. Badania i Rozwój Nowoczesnych TechnologiiDziałanie 1.3. 
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

 

Koordynator projektu (Beneficjent):
Instytut Odlewnictwa (Koordynator)
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
Pozostali Konsorcjanci:
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków

FIDELTRONIK Imel Spółka z o.o.
ul. Beniowskiego 1
34-200
Sucha Beskidzka


Instytucje otrzymujące wsparcie finansowe:
Instytut Odlewnictwa
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
na lata 2007-2013

Priorytet I.    Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz
przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.funduszeeuropejskie.gov.pl